Loader

Informacja

Prosimy o uważne przeczytanie sekcji „Informacja poniżej”. Razem z naszą Polityką Prywatności, definiują one naszą relację z naszymi użytkownikami (zwanymi dalej Twoimi) w stosunku do tej strony internetowej. Jeśli masz pytania ich dotyczące lub nie chcesz ich zaakceptować, skontaktuj się z nami na obslugaklienta@pl.neolife.com zanim zaczniesz używać strony.

W niektórych przypadkach mogą pojawić się zmiany na naszej Stronie Informacyjnej i w Warunkach i Regulaminie, w związku z tym prosimy o regularne zapoznawanie się z ich zaktualizowaną wersją. Użytkownie i wchodzenie na ta stronę internetową oznacza Twoją akceptację Warunków i Regulaminu. Jeżeli nie zgadzasz się z Warunkami i Regulaminem, prosimy o zaprzestanie używania tej strony. Jeżeli jakakolwiek część lub całość tych Warunków i Regulaminu będzie uznana za nieważną lub niewykonalną przez właściwy organ, ważność i wykonalność tej sekcji Warunków i Regulaminu nie będzie naruszona.

Udostępniliśmy dla Ciebie tę stronę internetową dla użytku osobistego. Możemy modyfikować, odebrać lub odmówić dostępu to tej strony w dowolnym momencie.

×