Loader

Integritet och säkerhet

NeoLife är medveten om betydelsen av att skydda den information och de personuppgifter som vi erhåller från dig. Syftet med denna policy är att informera dig om hur vi hanterar information om dig som vi kan få tillgång till genom att du besöker vår sida.

Användande och uppsamlande av information

Du kan, när du besöker NeoLifes webbsida få frågor rörande viss personligt identifierbar information. Vi tar emot och lagrar den information som du ger oss genom webbsidan på ett eller annat sätt. Vi använder sådan information (namn, e-post, adress, telefonnummer, momsnummer, kreditkortsnummer etc) för en rad olika syften, som till exempel:

  • Bearbetning av registreringsformulär
  • Bekräftelse och fullgörande av order
  • Kommunikation beträffande bolagshändelser eller bolagspolicy
  • Syfte att uppfylla relevant lagstiftning och krav
  • Användarfeedback och granskning i syfte att förbättra NeoLifes service

Information om finanser och skatt:

Finansiell information, inklusive kontonummer och kreditkortsnummer används uteslutande i syfte att fakturera, medan momsnummer och/eller organisations/personnummer endast används av skatteskäl. NeoLife har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda den informationen.

Tredje man

Vi säljer inte Dina personuppgifter till tredje man. Vi kan emellertid komma att dela med oss av denna typ av information till följande utomstående, för det fall så är nödvändigt:

  • konsult eller ombud som utsetts av NeoLife i syfte att planera, tillhandahålla och/eller administrera återförsäljares fördelar etc.
  • anställd hos NeoLife samt anställd hos lokala eller utländska företag som är anslutna till eller i övrigt förbundna med NeoLife, vilka anställda behöver tillgång till informationen för att kunna utföra sina skyldigheter.
  • statlig förrättning eller statlig, polisiär eller tillsynsmyndighet i syfte att uppfylla den säkerhet och de tillsynskrav som uppställs enligt lag.

 

Överlåtelse

Det samtycke som Du har lämnat till NeoLife och dess företagsgrupp att använda personuppgifter om Dig omfattar även person eller bolag till vilken eller vilket NeoLife överlåter sin verksamhet, under förutsättning att informationen då kommer att användas för samma syfte.

Undersökningar online

Om NeoLife genomför en internetbaserad undersökning, kan det hända att vi ber dig att frivilligt dela med dig av demografisk information. All sådan information används uteslutande för intern marknadskartläggning och statistik och är konfidentiell.

Länkar från webbsidan

NeoLife kan tillhandahålla länkar till andra hemsidor som vi anser vara användbara. Trots att vi anser att dessa hemsidor uppfyller de höga krav som vi ställer, tar NeoLife inget ansvar för innehållet, de handlingar och principer som finns för andra hemsidor. Vidare är NeoLife inte ansvarigt för behandlingen av personuppgifter eller annan verksamhet på sådana sidor.

Cookies

Cookies består av små stycken information som lagras på användarens dators hårddisk. Vi kan använda cookies för att känna igen Dig när Du återvänder till NeoLifes hemsida i syfte att underlätta Ditt besök på sidan. Våra cookies innehåller ingen information såsom person-/organisationsnummer, kreditkortsnummer, namn eller email. Vårt användande av cookies tillåter Dig att använda lösenordsskyddade tjänster utan att Du behöver återge Ditt lösenord, samt att spåra status på Din kundvagn. NeoLife använder sig även av cookies för att förstå vilka delar av vår hemsida som är populära och vilka regioner, innehåll och språk som är passande.

Säkerhet

NeoLife har vidtagit säkerhetsåtgärder i syfte att skydda sig från förlust, felanvändning och förändring av den information som Du tillhandahåller. När Du lämnar order eller ger NeoLife personlig information hamnar den automatiskt på vår säkra server.

Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att begära och erhålla de personuppgifter som NeoLife har sparat om Dig. Du kan begära ändring av data som är inaktuell. Du kan också begära att NeoLife informerar Dig om den typ av personuppgifter som NeoLife har beträffande Dig. Alla förfrågningar och frågor skall vara skriftliga och skickas till:

NeoLife International AB
Hulda Mellgrens gata 3
421 32 Västra Frölunda
Sverige

×