Loader

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp uten noen grunn for dette innen 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt får varene i fysisk besittelse. For å kunne bruke angreretten må du underrette oss, skriftlig per brev til NeoLife International AS, Hulda Mellgrens Gata 3, 421 32 Göteborg, Sverige eller per e-post til kundservice@se.neolife.com, på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen.
Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet nedenfor, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg.

Virkningene av at angreretten brukes
Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger som vi mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering som vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.
Vi foretaker tilbakebetalingen med samme betalningsmiddel som du benytt ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttryckelig har avtalt noe annet med oss.
I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.
Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på att varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.
Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om att du ville gå ifra avtalen. Fristen är overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.
Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere av varene.

Du er ansvarig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes på annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper eller funksjon. 

Unntak fra angreretten

Angreretten gjelder ikke avtaler om levering av forseglade varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering.

×