Loader

Yksityisyyden suoja

NeoLife tiedostaa Teistä mahdollisesti keräämämme tiedon yksityisyyden suojan ja tietoturvan turvaamisen tärkeyden. Näiden yksityisyydensuojaperiaatteiden tarkoitus on informoida Teitä siitä, miten me käsittelemme tietoja, joita saatamme saada vierailustanne internetsivullamme.

Tiedon käyttö ja kerääminen

Kun vierailette NeoLife:n internetsivuilla Teiltä saatetaan kysyä informaatiota, joka on henkilökohtaisesti tunnistettavissa. Me vastaanotamme, säilytämme ja käytämme meille internetsivuillamme tai muutoin antamianne tietoja mukaan lukien nimi, sähköinen tai fyysinen postiosoite, puhelinnumerot, Y-tunnus ja luottokorttitiedot. Tietoja käytetään useisiin tarkoituksiin, muun muassa:

  • Distributorhakemusten käsittelyyn
  • Tilausten vahvistamiseen ja toimittamiseen
  • Yhtiön tapahtumista tai menettelytavoista tiedottamiseen
  • Sovellettavien lakien ja vaatimusten edellytysten täyttämiseen sekä
  • Käyttäjäpalautteen ja kyselytulosten osalta NeoLife:n palveluideehittämiseen

Taloudellinen tieto ja verotukseen liittyvä tie:

Taloudellista tietoa mukaan lukien pankkitili- ja luottokorttinumerot käytetään YKSINOMAAN laskutustarkoituksiin ja Y-tunnuksia ja sosiaalitunnuksia käytetään YKSINOMAAN distributoreiden ennakonpidätysrekisteröinnin varmentamiseen ja distributoreiden identifioimiseen. Tätä luottamuksellista informaatiota suojataan turvallisuustoimin.

Kolmannet osapuolet

Emme myy Teidän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Saatamme kuitenkin luovuttaa tietoja tarpeen vaatiessa seuraaville kolmansille osapuolille:

  • Konsultti tai agentti, jonka NeoLife on palkannut suunnittelemaan, tuottamaan tai hallinnoimaan distributoreiden etuisuuksia.
  • NeoLife:N työntekijä tai paikallinen tai ulkomaalainen tytäryhtiö tai liikekumppani, joka tarvitsee pääsyn henkilötietoihin voidakseen huolehtia velvollisuuksistaan.
  • Valtion virasto, poliisi tai muu hallinnollinen ym. viranomainen, mikäli laki ym. säännös tähän velvoittaa
  • Tietoa saatetaan edellä kerrotuissa tapauksissa luovuttaa myös EU:n ja ETA-maiden ulkopuolelle, kuitenkin ainoastaan maihin, jossa on turvattu riittävä tietosuojan taso tai muutoin Henkilötietolain mukaisin perustein

Luovutus

NeoLife:lle tai sen tytäryhtiölle antamanne suostumus käyttää henkilökohtaisia tietojanne, kattaa myös tiedon luovuttamisen henkilölle tai yhtiölle, jolle NeoLife saattaa siirtää liiketoimintansa, edellyttäen, että kyseistä tietoa käytetään edelleen samaan tarkoitukseen.

Internetkyselyt

Siinä tapauksessa, että NeoLife suorittaa internetkyselyitä, voimme pyytää Teitä antamaan vapaaehtoisesti myös henkilökohtaista tietoa sisältävää tilastollista informaatiota. Vastauksia käytetään ainoastaan sisäiseen markkinointiin ja tilastointiin ja ne säilytetään luottamuksellisina.

Linkit muihin internetsivuihin

NeoLife:n sivustosta saattaa olla linkkejä muihin internetsivuihin, joita me pidämme hyödyllisinä. Vaikka uskomme näiden sivujen vastaavan korkeita standardi-vaatimuksiamme, NeoLife ei vastaa näiden sivujen sisällöstä, toiminnasta, tai toimintaperiaatteista. NeoLife ei myöskään vastaa näiden sivujen yksityisyydensuoja-periaatteista tai –ilmoituksista. (privacy policies).

Evästeet

Evästeet (cookies) ovat pieniä datatiedostoja, joka tallentuu tietokoneen kovalevyyn. Saatamme käyttää evästeitä tunnistaaksemme Teidät kun palaatte NeoLife:n internet-sivuille tehdäksemme internetsivuista Teille mahdollisimman hyvin toimivat. Evästeemme eivät sisällä mitään yksityisluonteista tietoa, kuten henkilötunnus tai luottokortin numero. Evästeiden käyttö mahdollistaa sen, että voitte käyttää salasanoin suojattuja palveluita (saman käyttökerran aikana) ilman, että Teidän tarvitsee antaa salasanaa uudelleen tai tarkastaa uudelleen ostoskorinne tila. Lisäksi NeoLife käyttää evästeitä määritelläkseen, mitkä osa-alueet internet-sivuillamme ovat suosittuja sekä, mitkä maantieteelliset alueet, kielet ja sisällöt ovat sivuillamme tarkoituksenmukaisia.

Turvallisuus

NeoLife käyttää asianmukaisia turvatoimia suojatakseen antamaanne informaatiota häviämistä, väärinkäyttöä ja muuttamista vastaan. Kun teette tilauksen tai annatte NeoLife:lle yksityisluontoista tietoa, olette automaattisesti suojatulla palvelimellamme. Tieto on suojattu sekä fyysisellä kulunvalvonnalla että käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Oikeus tarkastaa tiedot sekä oikeus kieltää tiedon säilyttäminen

Sinulla on oikeus pyytää nähtäväksesi tietoja, joita sinusta löytyy NeoLifen arkistoista ja pyytää mahdollisten virheellisten tietojen korjausta. Voit myös pyytää, että NeoLife tiedottaa sinua siitä minkä tyyppisiä henkilötietoja NeoLife säilyttää sinusta. Jos haluat, että tietosi poistetaan, et voi enää olla asiakas. Kirjalliset pyynnöt tulee osoittaa:

Oy NeoLife International Ab
PL 40
20201 TURKU

×